O nama

Udruženje građana „Artsinteza“ je osnovano sredinom 2010. godine kako bi svojim djelovanjem pomoglo razvoju kulture i umjetnosti, kako u lokalnoj sredini, tako i na području čitave Bosne i Hercegovine, ali i regiona.

 

Osnovna sfera djelovanja „Artsinteze“ je:

  • afirmacija kulturnih vrijednosti Bosne i Hercegovine i stvaralaštva iz ovog područja,
  • zaštita digniteta umjetnika i radnika u kulturi,
  • organiziranje kulturno-umjetničkih manifestacija, radionica, zabava, stručnih skupova i savjetovanja o pitanjima kulture i društva,
  • učestvovanje u organiziranju izdavanja dramskih i pozorišnih djela, pisanih djela o glumi, lutkarstvu, pozorištu, filmu, muzici i drugih publikacija iz oblasti kulture i umjetnosti uopšte,
  • zalaganje preko državnih i drugih tijela i organizacija, u formiranju i provođenju kulturne politike u skladu s ciljevima Udruženja,
  • davanje poticaja i učestvovanje u razvijanju stručnih i kolegijalnih odnosa među članovima i kulturnim djelatnicima uopšte,
  • angažiranje, davanje prijedloga i učestvovanje u proizvodnji programa u okvirima umjetnosti, kulture i društva uopšte, te pružanje stručne, tehničke i pomoći druge vrste, drugim umjetničkim i sličnim udruženjima, te organizacijama u realizaciji manifestacija,
  • saradnja s drugim umjetničkim i sličnim udruženjima i organizacijama s područja kulture u zemlji i inostranstvu.

 

U periodu od osnivanja do danas UG “Artsinteza” je bila glavni organizator niza kulturnih manifestacija, izdavač i suizdavač brojnih publikacija.

Udruženje je je ostvarilo saradnju na svim nivoima vlasti sa resornim Ministarstvima kulture, kako u Tuzli, tako i na cijelom području BiH, kao i sa Udruženjima građana čija je osnovna djelatnost kultura.

Posebno treba istaći saradnju sa Federalnim ministarstvom kulture BiH, Republike Srbije, Republike Egipat, kao i prestižnim Galerijama i muzejima u zemlji i inostranstvu

U realizaciji ovih programa UG „Artsinteza“ kao saradnike je angažovala prestižne kulturne i javne radnike iz zemlje i inostranstva: istoričare umjetnosti, likovne kritičare, muzičare, glumce, publiciste, novinare, dizajnere.