EREBU

Erebu Logo

Projekt EREBU za ciljanu grupu ima Rome, danas najbrojniju, ali i najugroženiju nacionalnu manjinu u BiH u oba njena entiteta. Projektne aktivnosti temelje se na promociji i očuvanju kulture i tradicije Romskog naroda. Poseban akcent, stavljen je na njegovanje istorijskih, kulturnih i tradicijski vrijednosti, koji predstavljaju identitet Romskog naroda. U okviru prve projektne godine realizovan je niz kulturno-obrazovnih programa: kreativne radionice, izložbe, koncerti, veoma značajan i zahtjevan segment projekta mapiranje Romskih zajednica na području Grada Tuzla, ostvarena je komunikacija sa sličnim NVO koje su romske ili se bave romskim pitanjima i čije polje djelovanja su kultura i obrazovanje. Takođe je ostvarena i interkulturalna saradnja sa Romskim kulturnim centrom iz Beograda.

Dugoročno, svojim programskim aktivnostima EREBU će utjecati na razvijanje svijesti kod romske poplacije o potrebi očuvanja kulture, jezika, običaja i poticati sticanje znanja kroz procese edukacije. Značajno će utjecati na njihovu uspješniju integraciju unutar zajednice i njihovo povećano sudjelovanje u razvoju koji se odnosi na njihove potrebe.

Kroz kulturno umjetničke programe projekt EREBU povezaće regionalne NVO koje promovišu Romsku kulturu i unaprijediti interkulturalnu saradnju.

Značajnu potporu u realizaciji projekta EREBU UG „Artsinteza“ imala je od svojih partnera iz Švedske Folkets Hus och Parker i Olof Palme Centra.