CRVENE NJIVE

[foogallery id=”1130”]

 

Romsko naselje Crvene Njive se nalazi na području Mjesne zajednice Mosnik.

Smješteno je u južnom dijelu Tuzle i udaljeno 2,5 km od centra.

U ovom romskom naselju živi oko 250 stanovnika.

Mogućnost za razgovor i anketu ostvarili smo sa 66 stanovnika, članova 16 domaćinstava, koji su trenutno prisutni u naselju, odnosno, nisu van države ili se ne odbijaju izjasniti kao Romi.

Od odraslih osoba, samo je jedna u stalnom radnom odnosu, a dvije su uživaoci penzija.

9 porodica živi od sakupljanja sekundarnih sirovina,  1 porodica živi od prodaje polovne robe na pijaci, a  jedna porodica živi od nadničarskog rada.

Ova romska zajednica ima  34-ro djece,  a 16 ih se redovno školuje.

Jedna romska porodica živi kao podstanar, a 15 porodica je stambeno zbrinuto u vlastitim kućama.

Izraženi problemi  ove zajednice, po izjavi njihovog predstavnika Huseina Biberovića, vezani su za neuređenu infrastrukturu: nedovršenu i lošu putnu komunikaciju i neuređene kanalizacione sisteme, bez obzira na blizinu zajednice samom centru Tuzle.

Ostali evidentni problemi su oni, sa kojima se suočavaju svi Romi: nezaposlenost i neadekvatna zdravstvena zaštita.

 

Prethodno naselje - Krojčica 3Nazad na romska naseljaIduće naselje - Ljubače

 Romska Naselja