GRAD TUZLA

[foogallery id=”1271”]

 

U urbanom središtu Tuzle  nema posebno izdvojenih romskih naselja.

Procjenjuje se da u njemu živi oko 400 stanovnika.

Mogućnost kontakta imali smo sa 13 osoba u četiri domaćinstva, u jednom dijelu grada.

Među njima, jedna je osoba stalno zaposlena, jedna je osoba penzioner, jedna porodica živi od sakupljanja sekundarnih sirovina.

Evidentirano je petero djece i svi se redovno školuju.

Jedna porodica je stambeno zbrinuta u vlastitoj kući, a tri  porodice žive kao podstanari.

Prema riječima naše kontakt osobe, Mujić Ahmeta, pored problema  sa kojim se susreću svi Romi, nezaposlenosti i zdravstvene zaštite, drugih većih problema nema.

Sveobuhvatnije prikupljanje podataka o većini Roma koji su nastanjeni u urbanom dijelu Grada iziskuje dugotrajnije istraživanje, pronalaženje mjesta njihovog boravka i način uspostavljanja kontakata sa njima.

 

Prethodno naselje - Šićki BrodNazad na romska naselja

 Romska Naselja