Prezentacija aktivnosti na radionicama promocije romske kulture i umjetnosti

Promocija romske kulture i umjetnosti

Udruženje građana za razvoj kulture i umjetnosti „Artsinteza“ u okviru projekta EREBU u prostorijama Spomen doma „Husinaska buna” na Husinu u subotu, 30.01.2016. godine upriličilo je prezentaciju postignuća mladih Roma, koji su bili uključeni u tromjesečni rad četiri kreativne radionice: Upotreba modernih materijala u očuvanju kulture i tradicije, folklornog i plesnog ansambla i radionice modeliranja, krojenja i šivanja. Postignuća su predstavljena na izložbi, gdje su posjetiocima pokazana kreativna ostvarenja pojedinaca i grupa, koje su radile na njihovoj realizaciji. U kulturno umjetničkom dijelu programa, nastupili su mladi, koji su se angažovali u radu plesnog i folklornog ansambla. U radu sa mladim Romima pored pružanja mogućnosti usvajanja znanja kroz edukativne procese, utjecalo se i na razvijanje svijesti o tome koliko jedna zajednica mora njegovati kulturno naslijđe, bez koga ne može opstati, i koliko je značajno promovisati kulturne vrijednosti koji predstavljaju identitet Romskog naroda. Realizacija ovih aktivnosti ostvarena je u saradnji sa najbrojnijom Romskom zajednicom Kiseljak, na području Grada Tuzla. U toku projektnih aktivnosti ostvarena je veoma uspješna saradnja sa JU OŠ „Kiseljak”, OŠ „Husino” i OŠ „Ljubače” kao i sa Spomen domom „Husinska buna” Husino.

Artsinteza