Održan sastanak sa predstavnicima “Olof Palme Center” i “Folkets Hus och Parker”

Sastanak sa predstavnicima “Olof Palme International Center” i “Folkets Hus och Parker”

 

Sastanak sa predstavnicima "Olof Palme Center" i "Folkets Hus och Parker"

 

U cilju prikupljanja podataka za aplikaciju Projekta “EREBU”, u toku 2014. godine tim Artsinteze uradio je istraživanje na području Grada Tuzle o položaju pripadnika romskog naroda, njihovom socio-ekonomskom statusu, uključenosti u sistem obrazovanja, saznanjima o njihovoj istoriji, kulturi i tradiciji. Od 02.12.2014 do 04.12.2014., tim „Artsinteze“ i partneri iz Švedske, predstavnici “FHP”-a i “Olof Palme International Center”-a, organizovali su dvodnevnu LFA radionicu na kojoj je urađena finalna verzija projekta koji bi se trebao realizirati tokom 2015 godine.

 

Artsinteza